เนื้อเพลง เพลงมาร์ชสี่เหล่า

ไทย สามัคคีสามัคคี สี่เหล่าไทย..ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทยร่วมจิตร่วมใจรักไทย ไว้คง มั่นหากมีศัตรูจู่โจม มาโรมรบรันร่วมใจป้องกันพร้อมทุกเหล่า เชื้อ เผ่าไทย.ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทยร่วมจิตร่วมใจรักไทย ไว้คง มั่นหากมีศัตรูจู่โจม มาโรมรบรันร่วมใจป้องกันพร้อมทุกเหล่า เชื้อ เผ่าไทย..เกิดเป็นชาย เชื้อชาติชาญทหารบกไทยเก่งกาจ ชาติฉกรรจ์.ทัพบกปกป้อง เป็นรั้วคุ้มครองแดนไทยเลือดเนื้อ กายใจ ขอให้เป็นพลี.มอบชีวิตเรา เป็นผี เฝ้าปฐ-พีหากใครย่ำยีเหยียบแคว้น แผ่น ดินไทย..ทัพบกปกป้อง เป็นรั้วคุ้มครองแดนไทยเลือดเนื้อ กายใจ ขอให้เป็นพลี.มอบชีวิตเรา เป็นผี เฝ้าปฐ-พีหากใครย่ำยีเหยียบแคว้น แผ่น ดินไทย..ราช นาวี ชาติไทยเรือ แล่นไป ในสายน้ำฝั่งทะเล ของเราหากใครเขา รุกล้ำทหารเรือ ทุกลำ พร้อม สู้ตาย..ราช นาวี ชาติไทยเรือ แล่นไป ในสายน้ำฝั่งทะเล ของเราหากใครเขา รุกล้ำทหารเรือ ทุกลำ พร้อม สู้ตาย..ไตรรงค์ ธงรูปอาร์มปีกทองขาว วาววามบอกนาม สีเทาไทยเหนือนภา ฟ้าไทยใครรุกใครราน อธิปไตยทัพ อากาศ ของไทยพลีชีพ บูชา..ไตรรงค์ ธงรูปอาร์มปีกทองขาว วาววามบอกนาม สีเทาไทยเหนือนภา ฟ้าไทยใครรุกใครราน อธิปไตยทัพ อากาศ ของไทยพลีชีพ บูชา..เกิด มาแล้วต้องตายความ สงบ ภายในตำรวจไทย พิทักษ์ ไทยประชาปราบ ปราม พวกทุ จริตมิจฉาพวกอันธพาล นาๆ ให้สิ้น ไป.ไทย สี่เหล่า เรานี้หากสามัคคีพร้อมเพรียง จิต ใจเหมือน เกราะแก้วคลาดแคล้วกำบัง ผองภัยคุ้ม ครองไทย ให้ ยิ่งยง..ไทย สามัคคีสามัคคี สี่ เหล่าเรา เชื้อ ชาติ ไทย

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *