Tag Archive for อัสนี วสันต์

   แบ่งปันคอร์ดกีตาร์ ด้วยแรงใจ - อัสนี วสันต์ ทางเฟสบุ๊ค   Janthai Music On Google+   
   

คอร์ดเพลง ด้วยแรงใจ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง เราสองสามคน – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง อยากจะลืม – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง อยากได้ยินว่ารักกัน – อัสนี วสันต์

อยากให้อยู่ด้วยไหม – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง อย่าเลยขอบใจ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สู้สุดใจ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สุขใจ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สิทธิ์ของเธอ – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สำเนียงประชาธิปไตย – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สายล่อฟ้า – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สับปะรด – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สัจธรรม – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง สมชายกล้าหาญ – อัสนี วสันต์