คอร์ด จิตวิญญาณข้ากระหาย(As The Deer) - Thai worship