คอร์ด เอ่อ เอ่อ คือว่าฉัน..รักเธอ - The Bottom Blues