Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คอร์ดเพลงอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คอร์ดเพลง ระหว่างเราต้องขีดเส้นไว้ – หนูนา หนึ่งธิดา คอร์ดเพลง ระหว่างเราต้องขีดเส้นไว้ – หนูนา หนึ่งธิดา คอร์ดเพลง รักแท้ – Boyd Kosiyapong คอร์ดเพลง รักแท้ – Boyd Kosiyapong
คอร์ดเพลง All Together Now  – The Beatles คอร์ดเพลง All Together Now – The Beatles คอร์ดเพลง นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้  – 7 O’Clock คอร์ดเพลง นี่เธอไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้ – 7 O’Clock
คอร์ดเพลง บังอาจรักเธอ – Labanoon คอร์ดเพลง บังอาจรักเธอ – Labanoon คอร์ดเพลง สัญญา – Boyd Kosiyapong คอร์ดเพลง สัญญา – Boyd Kosiyapong
คอร์ดเพลง ไม่ตุ๊ดครับ – Clash คอร์ดเพลง ไม่ตุ๊ดครับ – Clash คอร์ดเพลง รอแล้วได้อะไร – นิว จิ๋ว คอร์ดเพลง รอแล้วได้อะไร – นิว จิ๋ว
คอร์ดเพลง ชั่วฟ้าดินสลาย – ILLSLICK คอร์ดเพลง ชั่วฟ้าดินสลาย – ILLSLICK คอร์ดเพลง ชายสี่หมี่เกี๊ยว  – บิลลี่ โอแกน คอร์ดเพลง ชายสี่หมี่เกี๊ยว – บิลลี่ โอแกน